Filip Verrezen, schepen voor Lokale Economie Westerlo

  • Naam: Verrezen
  • Voornaam: Filip
  • Leeftijd: 39 jaar
  • Partij: CD&V
  • Politiek verleden: schepen sinds 02/01/2001, bevoegdheid lokale economie ook vanaf die datum
  • Beroep: verzekeringsmakelaar
  • Studies: A1 verzekeringen
  • Coalitie in uw gemeente: CD&V – N-VA

 

filip verrezenMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

FILIP VERREZEN: Westerlo heeft enerzijds twee grote bedrijfsterreinen (vooral Oevel en ook Heultje) met een grote diversiteit aan sectoren en anderzijds vele winkels (plaatselijke middenstand) in de 7 deeldorpen, met de grootste handelskern in Westerlo-centrum. Het Westels handelsleven bruist. Vanuit de grote ondernemingen vernemen wij zowel zeer goede signalen (zoals van Daf Trucks) als signalen dat de economische crisis ook bij sommige Westelse bedrijven een negatieve invloed heeft.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

VERREZEN: Het bestaande beleid voor lokale economie wordt verdergezet en samenwerking met Unizo, Voka en de plaatselijke middenstandsvereniging wordt verder uitgebouwd. Momenteel proberen we ook een gelijkgestemd politiek draagvlak te krijgen voor verdere ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

VERREZEN: Wat de bedrijfsbelastingen betreft, heeft Westerlo nog een belastingreglement voor belasting op drijfkracht.   De hoogte hiervan is vergelijkbaar met andere gemeentes, maar er zijn hiervan ook vele bedrijven vrijgesteld.  Ook bestaat er nog een  reglement voor belasting voor bank- en financieringsinstellingen. Er zijn geen andere bedrijfsbelastingen. Zowel voor de opcentiemen voor personenbelasting als voor de onroerende voorheffing zit Westerlo onder het Vlaams gemiddelde.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

VERREZEN: Momenteel is onderzoek bezig naar actualisatie van alle belasting- en retributiereglementen. Hierover moeten nog standpunten ingenomen worden in de loop van dit jaar.  De personenbelasting en onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

VERREZEN: Verdere ontwikkeling van bedrijfsterreinen, nauwe banden met onze grote bedrijven maar evenzeer met de plaatselijke handel verder optimaliseren, organiseren van info-avonden, goede dienstverlening op het vlak van aanvraag en behandeling van de omgevingsvergunningen.