Filip Van den Broeck, schepen voor Lokale Economie Vorselaar

  • Naam: Van den Broeck
  • Voornaam: Filip
  • Leeftijd: 38 jaar
  • Partij: ActieV
  • Politiek verleden: Regiobestuur Groen
  • Beroep: Ondernemer
  • Studies: Regent
  • Coalitie in uw gemeente: ActieV (absolute meerderheid)

filip van den broeckMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

FILIP VAN DEN BROECK: Relatief goed. Vorselaar is een relatief klein dorp van 7500 inwoners met slechts 1 kern. Hierdoor kunnen handelaars voor de dagelijkse voorzieningen nog blijven bestaan. Ook de aanwezigheid van de scholen (4000 leerlingen per dag) geeft een boost aan de lokale horeca. Vorselaar heeft een bloeiend uitgangsleven met zeer veel activiteiten van verenigingen en zelfstandigen en daar zijn we fier op.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

VAN DEN BROECK: Onze raad voor lokale economie levert goed werk. Deze werkt trouwens nauw samen met onze lokale Unizo-afdeling. Als oprichter en oud-voorzitter van deze Unizo-afdeling was inwerken niet echt nodig. We vormen een hecht team dat werk maakt van concrete thema’s. Nieuwe inwoners in Vorselaar krijgen bv een welkomstpakket met daarin waardebons van onze lokale handelaars. Zo leren ze snel de winkels in hun nieuw dorp kennen.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

VAN DEN BROECK: Geen

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

VAN DEN BROECK: We laten de ondernemer ondernemer zijn, dat brengt vaak meer op dan hier en daar een belasting …

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

VAN DEN BROECK: * Kleinere lokale acties zoals geschenkbon van Vorselaar, welkomstpakket van de handelaars voor nieuwe inwoners, samenwerking tussen horeca en toerisme (happen en stappen wandeling) …

* Ontwikkeling van een economische visie voor Vorselaar voor nabije en verdere toekomst

* Aandacht voor de lokale ondernemer bij aanbestedingen

* Aandacht en ruimte voor de lokale ondernemer bij werken, infrastructuurwerken en herinrichtingswerken