Het aantal Fietspunten in de provincie Antwerpen stijgt van 10 naar 13. Nieuwe gemeenten zijn Balen, Kasterlee en Olen. Straks komt er ook Heist-op-den-Berg nog bij. Vorig jaar zag het er een tijd naaruit dat de meeste Fietspunten zouden sluiten, maar door een reddingsplan van het provinciebestuur en de betrokken gemeenten is dat van de baan.

De medewerkers van de Fietspunten staan in voor orde en netheid aan de fietsenstallingen aan het station, ze verwijderen afval en onkruid, plaatsen de fietsen correct en labelen verkeerd gestalde fietsen. In die zin dragen ze bij tot een duurzame mobiliteit. Wanneer fietsers weten dat ze hun tweewieler zorgzaam aan het station kunnen achterlaten, zullen ze ook sneller met de trein – lees: het openbaar vervoer – nemen.

Meer tewerkstelling
De werkzaamheden in de Fietspunten worden uitgevoerd door doelgroepmedewerkers. “In de Fietspunten kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaringen en attitudes opdoen die hen helpen doorstromen naar een baan in het reguliere arbeidscircuit”, legt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens uit. “Door de uitbreiding van het aantal Fietspunten en de activiteiten neemt ook het aantal doelgroepmedewerkers toe van 24 naar 28. En daar komen er in de toekomst ongetwijfeld nog bij.”

Naast de bestaande activiteiten voorziet het nieuwe businessplan voor de Fietspunten in bijkomende dienstverlening aan lokale besturen. Dat kan gaan van regelmatig toezicht op fietsenstallingen elders op het grondgebied, tot het registreren van fietsen i.s.m. de lokale politie, een specifiek aanbod voor bedrijven of acties naar scholen in functie van verkeersveiligheid.

De samenwerking tussen de provincie, de lokale besturen en Fietspuntuitbaters is uniek in Vlaanderen. Samen investeren ze de komende jaren 425.000 euro in de Fietspunten.