Fietsende managers geven het goede voorbeeld

De burgemeesters werken alvast een training af.

De burgemeesters werken alvast een training af.

Er komt een netwerk van fietsende managers in de Kempen. Dat brengt ondernemers uit de regio samen die op het vlak van fietsbeleid een voortrekkersrol willen opnemen. Tijdens een aantal ontmoetingen per jaar wordt informatie over een fietsbeleid onderling uitgewisseld en wordt een fietsgerelateerd thema besproken. Daarna wordt er gefietst en sportief genetwerkt. Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met Pat Van Roey, directeur Van Roey ICT Group, of Kris Vreys, directeur van IOK. De campagne krijgt de steun van Voka en zal uitgerold worden door het bedrijventerreinmanagement van IOK.

Het netwerk van fietsende managers kadert in de actie Kempen2020. Doel daarvan is 20% minder broeikasgas uit te stoten tegen 2020. Verschillende partners zoals IOK, provincie Antwerpen, Resoc Kempen enz. slaan de handen in mekaar om een ware fietscultuur bij de Kempenaars te introduceren. Mobiliteit draagt voor 22% bij tot de CO2-uitstoot in de Kempen, actie is dus nodig. De partners willen vooral woon-werkverkeer met de fiets promoten.

Burgemeesters op de fiets
Naast de fietsende werknemers engageren ook 29 Kempense burgemeesters zich om één week lang alle verplaatsingen met de fiets te doen en hier een dagboek van bij te houden. Die fietservaringen worden vervolgens ingezet als promotiemateriaal binnen de gemeente en op regionale schaal. Via het fietsbordje ‘Burgemeester op de fiets’ is die herkenbaar. “Hopelijk inspireert de burgemeester zo zijn schepencollege, ambtenaren en bevolking en springen ze samen met hem die week op de fiets”, zegt burgemeester Paul Rotthier van Mol, die zijn collega’s uitdaagt.

Andere acties omvatten projecten rond hernieuwbare energie en de aanleg van warmtenetten, het koesteren van bossen het creëren van ‘de wijk van morgen’.