De handelsrechtbank in Turnhout heeft vanmorgen 2 falingen ingeleid.

Buna bvba, Rauwelkoven 87S in Geel, legde zich toe op algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf. Het bedrijf werd gedagvaard door schuldeisers. Curator: Ludwig Peeters.

Nog na dagvaardig moet PM Construction bvba, Sint-Dimpnaplein 1E in Geel, de activiteiten stopzetten. Het bedrijf voerde algemene bouwwerken uit. Curatoren: Antje Van Overstraeten en Gert Hermans.

Geen van beide vennootschappen hadden nog mensen in dienst.

Indienen van de schuldvorderingen voor 13 februari 2018.

Hier vind je nog meer recente falingen en stopzettingen van vennootschappen.