Faillissementsverzekering uitbreiden naar zelfstandigen in moeilijkheden

faillissementsverzekeringIn tegenstelling tot werknemers kunnen zelfstandigen in moeilijkheden niet terugvallen op een uitgebreid systeem van sociale zekerheid. Vandaag bestaat een faillissementsverzekering, maar die geldt enkel in een beperkt aantal gevallen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling of brand en vernieling. Uit cijfers blijkt dat maar 1 op 12 gefailleerde zelfstandigen effectief van de faillissementsverzekering gebruik maakt of kan maken. Unizo pleit al langer voor de omvorming van de faillissementsverzekering naar een overbruggingsverzekering.

Zo is er een opvangnet voor alle zelfstandigen die hun activiteiten gedwongen moeten stopzetten, inclusief omwille van economische redenen. Dat voorstel staat nu in het regeerakkoord. Volgens Unizo komt het er nu op aan om hier snel werk van te maken. In elk geval pleit Unizo voor een administratief eenvoudige procedure en een automatische toekenning. Unizo pleit er ook voor om de maatregel meer bekend te maken bij zelfstandigen. De curator speelt volgens de ondernemersorganisatie hierin een belangrijke rol.