De voorbije maand verklaarde de handelsrechtbank in Turnhout 33 bedrijven failliet. Dat zijn er op april 2013 na de meeste van de voorbije 10 jaar. In april vorig jaar noteerden we 28 falingen. De cijfers komen uit de maandelijkse faillissementsbarometer van het handelsinfokantoor Graydon Belgium.

Nemen we de eerste 4 maanden van dit jaar dan komen we uit op 157 faillissementen in het arrondissement Turnhout. Dat is 44% meer dan de 109 van vorig jaar. In 2015 waren er dat 158, nog altijd 35 minder dan het absolute recordjaar 2013 met 193 faillissementen.

Over heel België tellen we in de maand april 817 faillissementsuitspraken, dat is een daling van 3,5% tegenover april 2016. Een flinke daling binnen het Vlaams gewest (-14,85%) en een mindere daling in het Waals gewest (-3,46%) staan in schril contrast met een sterke toename binnen het Brussels gewest (+32,54%).

Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar is er op niveau België een toename van het aantal falingen met 7,2% naar 3.617 faillissementen. De horeca blijft de grootste leverancier met een stijging binnen het Waals gewest van +24%. In Vlaanderen (-3,1%) en Brussel (-4%) laat die een dalende trend zien. Een stijging is er ook binnen de bouwnijverheid (+4,4%), de zakelijke dienstverlening (+15%), de transportindustrie (+20,2%) en de autohandel (+17,3%).