Vorig jaar zijn er in het arrondissement Turnhout precies 400 bedrijven over de kop gegaan. Dat zijn er 12 minder dan in 2015, of een daling van 2,9%. In 2014 ging het om 382 faillissementen, in 2013 om 499. In heel de provincie Antwerpen waren er in 2016 2036 falingen tegenover 2031 een jaar eerder. Voor de maand december alleen halveerde het aantal faillissementen in de Kempen van 46 in 2015 naar 23 in december 2016. De cijfers komen van het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium.

In heel België legden in 2016 10.066 bedrijven de boeken neer, dat is een vermindering van 5,1% tegenover de 10.605 uitspraken in 2015. De daling deed zich vooral voor tijdens de eerste 7 maanden van het jaar. Nadien stegen de cijfers landelijk opnieuw. In het Vlaams Gewest was er over 2016 een lichte stijging, in het Brusselse en het Waalse Gewest een flinke daling.

Verloren jobs
De meeste sectoren laten een daling van het aantal faillissementen zien, behalve de horeca. Van alle falingen op federaal niveau was 1 op 5 een horecazaak. Dat zorgde voor een potentieel jobverlies van ruim 3.600 vaste betrekkingen. Ook binnen de sectoren van handelsbemiddeling, sport & recreatie alsook de drukkerijen, media & uitgeverijen kwamen naar verhouding meer jobs op de tocht ten opzichte van 2015. De bouwsector, als één van de grootste sectoren en belangrijkste werkverschaffers in het land, blijft met 4.053 jobs de rangschikking aanvoeren. Belangrijk om vast te stellen is de consequente daling voor het 4de jaar op rij. Dit jaar nam het aantal bedreigde jobs af met bijna -15%. Op 4 jaar tijd gaat het om bijna -28% minder verloren jobs.