Zaterdag 2 december wordt een bijzondere dag voor een 75-tal voormalige werknemers van Bankunie. Ze houden dan een brunch in het vroegere bankgebouw aan de Parklaan in Turnhout, dat na 10 jaar leegstand vorige week in gebruik is genomen door Hillewaere Groep. “Dit gebouw heeft een belangrijke betekenis voor ondernemen in de Kempen”, weet Philippe Dierckx de Casterlé, die in zijn archieven dook om de geschiedenis van het gebouw te reconstrueren.

De Bankunie Vrienden werd opgestart naar aanleiding van de sluiting van de administratieve zetel van Bank Bankunie in Turnhout in 2006. Doel is de contacten tussen het voormalige Bankunie-personeel te behouden. Tijdens de bijeenkomst zaterdag in hun voormalige hoofdzetel hebben ze alle tijd om bij te praten.

“In dit Bankunie-gebouw startten in de jaren ’60 2 bedrijven die uitgroeiden tot grote nationale bedrijven, nl. BNP Paribas Fortis Factor en Bank Nagelmackers”, zegt Philippe Dierckx de Casterlé. Initiatiefnemers waren de Kempense ondernemers Marcel Dierckx de Casterlé, vader van Philippe, en Alphons Hendrickx, die in de VS factoring leerden kennen en dat overbrachten naar de Kempen.

Eerst factoring, dan bank
In 1965 werd de Kempische Factoringmaatschappij (Kefam) opgericht met als maatschappelijke zetel Parklaan 46. Door de snelle groei klopten ze een jaar later aan bij de banken voor kredieten, maar omdat ze daar bot vingen, beslisten dezelfde bezielers en Kempense investeerders om in 1966 Bank Bankunie op te richten. In 1969 kocht Bankunie NV het gebouw Parklaan 46.

Door de sterke groei van beide bedrijven werd het gebouw te klein, waardoor Belgo-factors NV (de nieuwe naam voor Kefam) verhuisde naar de Steenweg op Tielen. Zowel in 1986 als in 1993 gebeurden uitbreidingswerken aan Parklaan 46. Na een tijdelijk verblijf van 2 jaar in het Concordia Mail-gebouw verhuisde het administratief personeel in 1995 naar het nieuwe gebouw zoals het er nu uitziet.

Na een samenwerkingsakkoord met het Nederlandse Ohra Verzekeringen en diverse overnames en fusies werd de naam van Bankunie gewijzigd in Delta Lloyd Bank. Na de overname door Bank Nagelmackers werd de hoofdzetel van Turnhout naar Brussel overgebracht. Parklaan 46 in Turnhout werd uiteindelijk in 2006 gesloten.

“Nu Groep Hillewaere er zijn intrek heeft genomen, wordt het opnieuw een plaats van ondernemen waar Kempense ondernemers hun bedrijfsactiviteit kunnen ontplooien”, besluit Philippe Dierckx de Casterlé.