Eurodal heeft oplossingen voor wateroverlast

Eurodal heeft een oplossing voor firma’s en particulieren die geregeld wateroverlast moeten verwerken. Met de “gootplaat” wordt een goot ingebouwd in de vloerplaat zodat er geen zogenaamde differentiële zettingen optreden en de waterafvoer gegarandeerd blijft.

Eurodal is als familiebedrijf sterk gespecialiseerd in de productie van betonnen vloerplaten en prefabbeton. Het bedrijf houdt het echter niet enkel bij zijn traditionele producten maar ontwerpt ook nieuwe concepten voor zijn sector. “Wij doen aan productontwikkeling”, zegt zaakvoerder Philippe Segers. “Wij proberen nieuwe functionele en zelfs esthetische mogelijkheden voor onze vloerplaten uit te denken.”

Met succes. De firma groeit de laatste jaren sterk door. “Dit is crisis. Juist. Maar we zijn er de laatste vijf jaar niettemin toch in geslaagd om onze omzet 2,5 keer te verhogen”, zegt Segers. “Onze nieuwe producten hebben daar een mooi aandeel in. Wij draaien vandaag op een omzet van 5,5 miljoen euro. We stellen 13 mensen tewerk.”

Zo is de nieuwe gootplaat kennelijk een verdere ontwikkeling van het eigen systeem Hydrops, een funderingssysteem dat eveneens functioneert als waterbuffer. Beide oplossingen kunnen overigens samen aangebracht worden om de wateroverlast tot een minimum te beperken.

De nieuwe gootplaten kunnen bijkomend voorzien worden van zogenaamde afvoerkolken. Daardoor kan het water versneld afgevoerd worden. Dit maakt de gootplaat biezonder geschikt om toegepast te worden bij hoge grondwaterstanden en/of een hoog openbaar rioleringspeil.

Eurodal legde onlangs de grote parking van Ikea in Wilrijk aan: liefst 14.000 vierkante meter. Ook de inkom van Flanders’ Technology in Gent is het werk van Eurodal.