Eribel onderneemt „anders”

„Bedrijven moeten meer inzetten op MVO om zich te onderscheiden van buitenlandse bedrijven die onze markt hier komen ondermijnen met een onrealistische prijzenpolitiek”, zegt Rony Bols van Eribel. „Initiatieven zoals de gedragscode van Vanhout, waar opgeroepen wordt om duurzaam en respectvol te ondernemen zijn dan ook lovenswaardig. (zie eerder artikel). 

Eribel is al jaren bezig met ondernemen op een andere manier. „Wij willen ons engagement op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen delen met al onze stakeholders. Zo zijn wij lid van het netwerk „Ondernemers voor Ondernemers (n.v.d.r. : Ondernemers voor Ondernemers staat voor duurzame samenwerking met het Zuiden en speelt een belangrijke rol in het kleiner maken van de kloof tussen NGO’s en het bedrijfsleven). Wij hebben ons geassocieerd met een project in Ethiopië waar rioolkinderen gedurende twee jaar een technische opleiding krijgen zodat ze werk kunnen vinden en een beter leven kunnen leiden. We steunen vzw Twerk, een sociale werkplaats voor mensen met autisme die o.a. chocoladeproducten en roomijstaarten maken. Tot slot is Eribel een invoegbedrijf en bieden we dus ook werk aan kansengroepen.”

„Onze inzet op duurzaam ondernemen is echt geen window dressing! We dragen ons sociaal engagement uit in al onze activiteiten, en betrekken er ook onze mensen actief bij. Het vormt de belangrijkste meerwaarde die wij kunnen bieden. Sociaal geïnspireerde mensen zijn mensen met wederzijds respect. Als mijn team en ik onze dagdagelijkse strijd van ondernemen op een sociaal verantwoorde manier kunnen voeren, dan geeft ons dit heel wat voldoening en energie.”