ENA cruciaal voor mobiliteit rond bedrijventerreinen

wim heylenWim Heylen, voorzitter van Groep Heylen, doet een oproep aan zijn collega-ondernemers om een einde te maken aan de spraakverwarring in de benaming van industrieterreinen. “Als alle ondernemers gevestigd in de betreffende gebieden in al hun externe communicatie vanaf nu consequent de benaming ‘ENA’ gebruiken, maken we snel schoon schip met de chaos, ook in de mobiliteit rond onze bedrijventerreinen”, is hij van mening.

ENA staat voor Economisch Netwerk Albertkanaal. ENA is eigenlijk een masterplan dat door de Kempense Intercommunale IOK werd ontwikkeld in overleg met alle partners. Zowel de Vlaamse overheid als de gemeentebesturen en de ondernemers werden betrokken. “Uitgangspunt was orde schappen in de chaos die er is op de bedrijventerreinen rond het Albertkanaal”, verduidelijkt Wim Heylen. Als eigenaar van meerdere bedrijven in en rond het Albertkanaal was hij één van de motoren achter het project. “Er groeide de voorbije tientallen jaren een zeer grote bedrijvigheid rond het Albertkanaal. Dat leidde tot een hele reeks bedrijventerreinen. Terreinen die vaak min of meer op elkaar aansloten. Maar soms wel in andere gemeentes lagen. Dat leidde vaak tot andere straatnamen of namen voor de terreinen zelf. Dat, in combinatie met een bos aan gepersonaliseerde wegwijzers, leidde ondanks veel goede bedoelingen tot een moeilijke toegankelijkheid en heel wat overbodig zoekverkeer. Verkeer dat door de situatie op de E313 al vaak genoeg geplaagd wordt door vertragingen en hinder.”

De IOK hield in de uitwerking van dit mobiliteitsproject rekening met alle mogelijke bestaande richtlijnen. Ook die pleitten voor een uniforme aanpak. Al snel werd er voor gekozen om de zonering te benoemen op basis van de afrit van de E313 waarlangs de zone is gelegen. “Een logische keuze”, meent Wim Heylen. “Wij kozen jaren geleden al voor het gebruik van die nummers van afritten, zoals bij onze projecten Link 21, Kube 23 en Canal 23.”

Door deze aanpak ziet iedere weggebruiker langs de snelweg sinds kort de borden met verwijzingen van ENA 20 (terreinen bereikbaar langs afrit Herentals West) tot ENA 25 (terreinen bereikbaar langs afrit Ham). “Binnen die cijfermatige afbakening, is er daarna nog een verfijning binnen die zones”, gaat Wim Heylen verder. “Zo zijn de terreinen rond ENA 21 bijvoorbeeld in vier zones onderverdeeld. Ons project Frame 21 situeert zich in ENA21 Z1, een ander Corso Futuro in ENA21 Z3. Andere voorbeelden met projecten van onze Groep zijn Antwerp East Port, dat te vinden is in ENA21 Z1, en Kube 23 in ENA23 Z3.”

Wim Heylen stelt tevreden vast dat de structuur van het masterplan rond het ENA in de Antwerpse Kempen degelijk en werkbaar is. Meer nog. Er is ook al gewerkt aan de bewegwijzering. “Nu is het aan ons ondernemers om te maken dat dit plan ook effectief gaat werken”, pleit Wim Heylen. “Als wij deze benamingen niet consequent gaan gebruiken, dan blijft dit plan dode letter. En dat kan niet de bedoeling zijn. Als ondernemers zijn wij de eersten om te pleiten voor verantwoord gebruik van middelen door de overheid en intercommunales. In dit geval moeten we dan ook consequent zijn. Ik roep bij deze al mijn collega’s ondernemers op om vanaf nu consequent de ENA benamingen te gebruiken. En dat in alle externe communicatie. Op ons briefpapier, op vrachtbrieven en in mails. En zeker ook op onze websites. Ik ben er van overtuigd dat deze inspanning zich zeer snel zal vertalen in winst door een veel betere bereikbaarheid en doorstroming van en naar onze ondernemingen. Wij zullen in de komende weken en maanden het goede voorbeeld geven.”