Eerste verkennende gesprekken bij Ijsboerke

ijsboerkeDirectie en vakbonden van Ijsboerke zitten vandaag voor het eerst bijeen. Eind verleden jaar heeft Ijsboerke de wettelijke bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Ijsboerke zit in financiële moeilijkheden.

Tielen wacht daarom gespannen af wat het overleg zal opleveren. Het is er de directie duidelijk om te doen het bedrijf af te slanken. Hoe dat kan is voorlopig nog onduidelijk. 365 werknemers volgen de ontwikkelingen bang af.

Gedelegeerd bestuurder Jan L’Hoëst gelooft er in elk geval nog in. De problematiek van Ijsboerke heeft uiteraard vooral met het concurrentievermogen te maken. De concurrenten van de ijsproducent zoals Unilever werken immers tegen lagere loonkosten. Ook de verpakkingen en de grondstoffen zijn de laatste jaren flink duurder geworden terwijl Ijsboerke die meerkosten niet kon doorgeven aan zijn klanten. De daling van de verkoop was anderzijds ook een gevolg van de slechte zomer van 2012.

De vakbonden daarentegen schrijven de neergang vooral toe aan de megalomane overnamepolitiek van de afgelopen jaren. Ijsboerke nam oa. Mio (Luik) en Arctic (Kuurne) over doch diende bij de gedwongen sluiting van die twee bedrijven een pak geld op tafel te leggen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat er snel een akkoord uit de bus komt. Het eerste overleg zal hooguit een voorzichtige verkenningsronde zijn.