Eerste lichting PLATOnisten Voka Kempen studeert af

Platonisten zwaaien afDe eerste lichting van PLATOnisten bij Voka Kempen studeerde af.  Meer dan 60 Kempense ondernemers  en 16 PLATO peters en meters kregen uit handen van Algemeen Directeur Jan Hendrickx  een officieel certificaat als aandenken en erkenning . Deze 80 eigenaars, bedrijfsleiders en kaderleden engageerden zich twee jaar lang om in alle openheid kennis te delen tussen gelijkgestemden met als doel professionalisering en groei van de onderneming.

Afstudeerfeest
De zonovergoten Ambrosiushoeve was het decor voor een feestelijke huldiging van de meer dan 60 PLATOnisten. Tussen 2012-2014 volgenden zij een traject waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod kwamen. Thema’s gaande van strategie, financiën, debiteurenbeleid en bankenrelatie over personeelszaken, loonbeleid, motivatie, KPI’s tot LEAN-management , communicatie en juridische aspecten, … en zo veel meer.  Het PLATO traject is meer dan wat vergaderen.  Het is een avontuur, waarbij  inzet, input, openheid, actie en enthousiasme vereist zijn. Maar het geeft resultaat en dat mag gevierd worden.

Groei & professionalisering
Kennis en ervaringen delen loont wel degelijk. Uit studies van Deloitte, de Universiteit van Gent en de Vlerick Management School blijkt dat PLATO-deelnemers op alle gebieden met hun onderneming beter dan gemiddeld presteren. PLATOnisten passen opgedane kennis toe, denken strategischer, werken aan structuur en investeren in personeel. Door te focussen op groei realiseren de deelnemers een significant hogere omzet, hogere bruto toegevoegde waarde en een beter bedrijfsresultaat. Woestenborghs bouwbedrijf, Group De Wolf, Dobit, DNCS, The Belgian Chocolate GROUP, Rietland en Biobest zijn allen laureaten of winnaars van diverse prijzen. Het vertrouwen en  de hechte band die ontstaat tussen de deelnemers zelf, zorgt eveneens voor leuke  business opportuniteiten. Wie kan delen kan vermenigvuldigen.

Fier op de Kempen
‘Samen sterker ondernemer’ is de baseline van het PLATO project. Als gewezen PLATO deelnemer en peter kent Algemeen Directeur Jan Hendrickx de sterkte van dit concept. Hij is dan ook bijzonder fier op het traject wat de Kempense PLATOnisten hebben doorlopen. Trots op de ondernemers die door zich te ontplooien voor meer welzijn en welvaart in onze regio zorgen.

Een van de alumni vatte zijn PLATO traject mooi samen: ‘Ik ben de afgelopen twee jaar meer ondernemer geworden’.  Hij won in 2014 een internationale ‘Product Innovation Award’.