Vandaag zijn in Geel 2 nieuwe projecten boven de doopvont gehouden waarvoor in totaal 1,7 miljoen Europese en andere overheidssteun wordt verleend. Enerzijds gaat het om de bouw van een Insect Pilot Plant voor de kweek en verwerking van insecten en anderzijds de oprichting van een Kempen Insect Valley. “De projecten moeten ervoor zorgen dat we in de Kempen het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of als afvalverwerker valoriseren”, benadrukken initiatiefnemers Voka-Kempen, Millibeter, VITO, KU Leuven campus Geel en Thomas More Kempen.

Onderzoeksinstellingen KU Leuven campus Geel, Thomas More Kempen en Vito zijn de initiatiefnemers voor de Insect Pilot Plant die op de nieuwe Innovatiecampus Geel wordt gebouwd. “Onze pilootinstallatie zal enkele tientallen kilogram insecten per dag kunnen verwerken tot hoogwaardige grondstoffen als opstap naar de industriële productie”, zegt coördinator Mik Van Der Borght (KU Leuven). “De bedoeling is om de markt te tonen dat opschaling mogelijk is en dat insecten hun potentieel echt kunnen waarmaken.”

Naast het overheidsgeld wordt een beroep gedaan op bedrijfsfinanciering. “Biobest, de Boerenbond en Renewi (het vroegere Van Gansewinkel) hebben al ingetekend”, aldus nog Mik Van Der Borght. “Zij zijn geïnteresseerd in onderzoeksresultaten of hebben interesse om een deel van hun onderzoeken bij ons te komen doen.”

Nieuwe producten en diensten
Daarnaast is er de start van de Kempen Insect Cluster, waarvan het bedrijf Millibeter en Voka-Kempen de trekkers zijn. Het wil de ontwikkeling stimuleren van nieuwe producten en diensten binnen de insectensector. “Insecten beschikken over het potentieel om de basis te vormen voor een nieuwe waardeketen en we willen klaar zijn om de stap te zetten naar een nieuwe, biogebaseerde economie”, zegt gedelegeerd bestuurder Renilde Craps van Voka-Kempen.

De initiatiefnemers kijken naar allerlei soorten bedrijven die hun voordeel kunnen halen uit de nieuwe projecten: bedrijven met organische reststromen, nieuwe en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie en de chemische en farmaceutische industrie.