Duidelijkheid over eenheidsstatuut op infosessie

Op dinsdag 9 juli organiseert Voka Kempen een infosessie over het eenheidsstatuut. Een dag eerder zou het landschap van de contractuele verbinding tussen werkgever en werknemer wijzigen. “Volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carensdagen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In het arrest van 7 juli 2011 had het Hof de beleidsmakers een effectieve deadline opgelegd om tegen 8 juli 2013 deze discriminatie op te heffen”, kondigt Voka Kempen aan.

Er zullen echter heel wat vragen zijn, want op dit moment is het nog koffiedik kijken naar een oplossing. Ook de gevolgen voor de bedrijven en hun personeelsbeleid zijn nog onduidelijk. Op 9 juli hoopt Voka Kempen onder begeleiding van een expert, ervaringen en bezorgdheden uit te wisselen over de aanpak van de nieuwe situatie. Wat er zal moeten verteld worden, zal pas zeer laat duidelijk zijn, want het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers zit opnieuw volledig in het slop.

De gesprekken tussen vakbonden en werkgevers zijn maandag opgeschort. Vooral over de opzegtermijnen blijft de kloof tussen vakbonden en werkgevers erg groot. Die zijn doorgaans veel korter voor arbeiders dan voor bedienden. Het is nu aan minister van Werk Monica De Coninck om een laatste poging te ondernemen om het sociaal overleg over het eenheidsstatuut te redden. Samen met de kabinetschef van de premier wil ze zo snel mogelijk opnieuw overleggen met de sociale partners.