Drukkerij Proost failliet

drukkerij-proostDe rechtbank van Koophandel heeft donderdag de Turnhoutse drukkerij Proost failliet verklaard. Het bedrijf had zelf het faillissement aangevraagd nadat een reorganisatieplan in het kader van een WCO-procedure eerder deze week door de rechtbank was afgekeurd. Tot 130 werknemers dreigen hun job te verliezen.

Het faillissement komt er kort na de beslissing van de koophandelsrechtbank om een reorganisatieplan niet goed te keuren dat werd opgemaakt tijdens periode van bescherming tegen schuldeisers volgens de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Daarbij sprak de rechter onder meer over een sterfhuisconstructie die werd opgezet met moederbedrijf Proost Industries. De beslissing van de rechtbank werd positief onthaald door de sectorfederatie.

Curatoren
Het kwam voor de rechtbank niet tot een faillissement, wat tot onzekerheid en ongenoegen bij het personeel leidde. Het bedrijf, dat in 2012 ook al een herstructurering onder WCO-bescherming kende, heeft daarop zelf het faillissement aangevraagd, een vraag waar de rechtbank is op ingegaan. De rechtbank stelde Veerle Verhaegen en Johan Van Cauwenbergh aan als curatoren. Die laatste was tot dinsdag de gerechtsmandataris tijdens de WCO-procedure.

Unizo betreurt faling
UNIZO reageerde alvast op dit nieuws en leeft mee met de personeelsleden en KMO-toeleveranciers. In een persbericht stelt de organisatie dat de Belgische grafische en communicatienijverheid 1.285 werkgevers en 2.770 zelfstandige ondernemers telt. Samen zo’n 3.371 bedrijven. In 2009 werden er 14.699 arbeidsplaatsen geteld, zonder te spreken van de belangrijke indirecte tewerkstelling die de sector genereert. De grafische en communicatienijverheid is zowel een sterke arbeids- als kapitaalintensieve sector. Globaal wordt een omzet gerealiseerd van ruim 3,3 miljard EUR. Meer dan een derde van de Belgische productie gaat de landsgrenzen over. En dit deel groeit aanzienlijk. UNIZO wil ook voor deze sector inzetten op het nieuw industrieel beleid. UNIZO bepleit een algemene loonlastenverlaging van 5 procent ofwel ruim 7 miljard, goed voor ruim 80.000 jobs. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat ook de wet van 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit moet worden aangepast om verdere loonontsporing te vermijden. Andere ondernemers uit de grafische sector die in moeilijkheden zitten, zal UNIZO verder opvangen via ondernemershorizon.