Directie Vos Logistics plant management buy out

vosEuropees logistiek dienstverlener Vos Logistics maakte bekend dat de Nederlandse directie van de onderneming samen met een onafhankelijke investeringsmaatschappij voornemens is alle aandelen van Vos Logistics over te nemen. Partijen worden hierbij gesteund door Delta Lloyd Mezzanine Fund met een achtergestelde lening. De verandering van aandeelhoudersstructuur is een logische stap in de groeistrategie en ambitie van de onderneming.

Vos Logistics heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transitie doorgevoerd naar een professionele en flexibele organisatie. De afgelopen drie jaar lag het accent op verdere vitalisering en verduurzaming van de onderneming. Daarvoor is een omvangrijk investeringsprogramma doorgevoerd als basis voor verdere groei. Voor de komende jaren is de strategie gericht op het optimaliseren van goederenstromen, een verdere kostenoptimalisatie van internationale transportnetwerken en een gecontroleerde groei, o.a. door selectieve acquisities.

De nieuwe aandeelhouders zijn bereid te investeren in deze meerjarenstrategie. Daarnaast wordt de solvabiliteit verder versterkt en de schuldpositie teruggebracht. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor de toekomst van de onderneming.

De voorgenomen transactie moet nog worden goedgekeurd door de ACM  (Autoriteit Consument en Markt, in Nederland de onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op o.a. de mededinging) en de ondernemingsraad is om advies gevraagd. De transactie zal naar verwachting binnen een aantal weken worden afgerond.

Vos Logistics
Vos Logistics levert een breed scala aan transport- en klantspecifieke logistieke diensten en is met een netwerk van 25 eigen vestigingen actief in heel Europa, o.a. een in Oevel.  In Oevel werken een 25-tal mensen. Met bijna 1.900 medewerkers exploiteert de onderneming een moderne vloot van 1.200 Euro 4, 5, EEV en 6 voertuigen, 3.000 ladingeenheden en 170.000 m2 opslagcapaciteit. www.voslogistics.com