Desselse boorspecialist slaagt wel in Nederlands ondiep geothermiesysteem

Gebo in VenrayGEBO (Dessel) bouwt en onderhoudt al meer dan 15 jaar geothermische bronsystemen voor ’t koelen en verwarmen van gebouwen, landbouwtoepassingen en industriële processen in zowel Nederland als België.  Volgens vakorganisaties is het moeilijker of onmogelijk om open bronsystemen of warmte-koude opslagsysteem (WKO) in bepaalde regio’s in NL aan te leggen. Zo’n moeilijke regio volgens de vakliteratuur is bijvoorbeeld de streek rond Venray in het Nederlandse Noord-Limburg. Door de ondiepe, grove watervoerende pakketten en de aanwezigheid van zuurstofhoudend water in combinatie met ijzerhoudend zand zou deze ondergrond ongeschikt zijn Nog dieper in de ondergrond is er een plotse omslag naar zeer fijne donkergroene zandlagen met leemlaagjes, volgens sommigen ook ongeschikt voor het toepassen van WKO. Het gemeentehuis van Venray werd twee jaar geleden volledig gerenoveerd en uitgerust met een systeem. Maar, het aangelegde systeem kon niet op vol vermogen draaien omwille van infiltratieproblemen met de bronnen.

Toen de gemeente in contact kwam met het Desselse GEBO, veranderde dit. „Wij hebben meerdere open bronsystemen operationeel in Noord-Limburg. Sommige van onze projecten functioneren al meer dan 10 jaar succesvol. Alle bronnen zijn bedrijfszeker aangelegd in het diepere, weliswaar fijnere, zandpakket. Wij ontwikkelden hiervoor speciale technieken om uit hele fijne zandlagen toch voldoende water te kunnen oppompen en infiltreren,” licht Yves Geboers toe.

GEBO legt dan nu ook in de achtertuin van het gemeentehuis van Venray een compleet nieuw bronsysteem aan met de GEBO spoelboortechniek. „De warmtepompen van het gebouw zullen nu eindelijk vol vermogen kunnen draaien, zodat er in de zomer voldoende koelvermogen ter beschikking zal zijn. Ondiepe geothermie is overigens voor de Kempen een zeer interessante vorm van hernieuwbare energie die vooral door haar betaalbaarheid en korte terugverdientijd ook zonder subsidies in de smaak valt!” besluit Yves Geboers.

GEBO is een familiebedrijf dat 65 jaar ervaring heeft in het uitvoeren van grondboringen voor grondwaterwinningen en energietoepassingen. De meer dan 6500 boringen in België, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk bewijzen dat het bedrijf een grote speler is op de markt van de grondboringen voor wateronttrekking en energietoepassingen.