Bart Quirijnen (links) en Gust Vos.

Bart Quirijnen (links) en Gust Vos.

De Sprong uit Meerhout en het Fietsenatelier uit Mol zijn gefuseerd naar één modern maatwerkbedrijf. De organisaties stellen samen 100 mensen te werk en verwachten op sociaal en economisch vlak voordelen te halen uit de schaalvergroting. Het fusiebedrijf blijft de naam De Sprong behouden. “Die geeft goed weer waarover het gaat in de sociale economie, namelijk mensen uit kansengroepen de sprong laten maken naar het reguliere arbeidscircuit”, aldus algemeen directeur Bart Quirijnen en directeur Gust Vos.

De fusie is een gevolg van het nieuwe maatwerkdecreet van 2015, dat niet alleen de grenzen tussen de sociale en beschutte werkplaatsen deed verdwijnen maar ook de scheiding tussen de sociale en reguliere economie verkleinde. “Enerzijds wordt van maatwerkbedrijven verwacht dat ze zich meer profileren als economische spelers op een vrije markt, anderzijds wil de overheid extra inspanningen op het vlak van begeleiding, vorming en doorstroming van doelgroepwerknemers”, legt Bart Quirijnen uit.

Sterker maken
Zowel De Sprong als het Fietsenatelier Mol hebben altijd erg ingezet op de ontplooiing van hun medewerkers om ze sterker te maken op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Beide organisaties zien in een schaalvergroting een grote meerwaarde om ook in de toekomst deze ambitieuze doelstelling te blijven realiseren.

Met de fusie zijn de eerste belangrijke stappen gezet richting één modern maatwerkbedrijf, een duurzaam Kempens sociaal-economiebedrijf waar diversiteit primeert op vlak van aanbod, dienstverlening en tewerkstelling. Het nieuwe bedrijf richt zich voornamelijk naar activiteiten binnen het fietsenatelier, groenonderhoud en recyclage”, besluit Gust Vos.