De rattenvanger van Hamelen, anno 2015

eko 1000Niet met een toverfluit maar met een ingenieuze box verdelgt de cvba Exit Services uit Geel ratten op bedrijfsterreinen. Het bedrijf is in ons land de exclusieve verdeler van de Italiaanse EKO 1000-box, die ratten en muizen letterlijk in de val laat lopen en hen onmiddellijk doodt. “Een jaar geleden zijn we begonnen met die in te voeren en sinds een half jaar begint de verkoop echt op gang te komen”, zegt Dries Verdonck, één van de vier zaakvoerders.

Met de rattenbox richt Exit Services zich tot voedingsbedrijven, maneges, grote landbouwbedrijven, hondenkennels en andere ondernemingen waar ratten voorkomen en waar die verdelgen met vergif niet meteen een optie is. “Probleem met vergif is dat de ratten deels resistent worden, dat je voortdurend moet bijvoederen en dat de kadavers overal terechtkomen, misschien zelfs bij de voedingswaren. En dat wil je natuurlijk ten allen tijde voorkomen”, vertelt Verdonck. In Nederland is de wetgever al veel strenger op het gebruik van vergif en ook in ons land verwacht Exit Services een verstrenging.

Letterlijk in de val
Het EKO 1000-systeem werkt eigenlijk eenvoudig. Via het voeren wordt de rat via een trapje naar boven gelokt. Wanneer ze helemaal boven is – de bak is 1 meter hoog – komt ze op een platform terecht dat een valluik is. Het dier valt naar beneden en komt in een bak met alcohol terecht waar het binnen de paar minuten verdrinkt. Op de bak staat een teller die registreert hoeveel dieren al zijn gepasseerd. “Er kunnen tot 40 ratten in de bak terechtkomen”, aldus Dries Verdonck. Zo’n bak is in aanschaf duurder maar de voordelen zijn legio, weet de medezaakvoerder.

Exit Services verkoopt de box al dan niet met service. Ofwel worden mensen van het bedrijf in kwestie opgeleid, ofwel volgen de eigen mensen verder op. “Momenteel hebben we er een 50-tal staan, vooral in de provincie Antwerpen. In Nederland zijn dat er momenteel 1.500, verspreid over heel het land”, besluit Verdonck.

Dit filmpje toont hoe de box werkt.