De Kempen in cijfers

logo-RESOC-KempenRESOC Kempen (Turnhout), het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité voor ons arrondissement, publiceert enkele cijfers over het arrondissement Turnhout naar aanleiding van het Streekpact 2013-2018.

Hoe doet onze Kempense economie het? Welke kenniseconomie vestigt zich in onze Kempen en hoe zit het met investeringen en innovatie? Hoeveel van onze Kempense bedrijven zijn actief in het buitenland en wat zijn de topbestemmingen? Hoeveel bedrijven starten en stoppen er? Deze en nog veel meer cijfers over het arrondissement Turnhout vind je in de cijferfiches op de website. Per thema lees je op een overzichtelijke en heldere manier hoe de Kempen het doet op sociaaleconomisch vlak. Ook de vergelijking met Vlaanderen, provincie Antwerpen en andere RESOC’s wordt gemaakt. Net als een vergelijking van zorggebieden binnen de Kempen. Kortom de Kempen wordt in onderstaande fiches cijfermatig uitgekleed.

Het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité (RESOC) Kempen organiseert het streekoverleg tussen de werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en provincie) van het arrondissement Turnhout. RESOC Kempen werd in 2005 opgericht door de Vlaamse overheid ter versterking van het streekontwikkelingsbeleid. Een belangrijke opdracht van een RESOC – er zijn er 15 in Vlaanderen – is de opmaak van een Streekpact, telkens voor een periode van zes jaar (gelijklopend met de legislatuur van de gemeente- en provincieraden).