Vandaag is het nieuwe dienstgebouw op het provinciaal domein De Averegten in Heist-op-den-Berg officieel geopend. Het provinciebestuur investeerde 1,5 miljoen euro. De nieuwbouw huisvest de 13 personeelsleden en van hieruit vertrekken voortaan ook de educatieve wandelingen.

Hoewel De Averegten een belangrijke aantrekkingspool is, ontbrak het aan een degelijke accommodatie om de medewerkers en gidsen te huisvesten. Tegelijk was er nood aan een onthaalgebouw voor de bezoekers. Het nieuwe centrum is 421 m2 groot, biedt een ruimte voor tentoonstellingen rond flora, fauna en kunst, voor het educatieve aanbod en een toeristisch infopunt voor de omgeving. Jaarlijks passeren er zo’n 5.000 leerlingen uit het kleuter- en het lager onderwijs voor de lente- en herfstwandelingen.

Samenwerkingen
“Dat De Averegten niet van op een eilandje opereert, mag duidelijk zijn door de talrijke samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan”, zegt gedeputeerde van Recreatie- en Groendomeinen Bruno Peeters. “Zo is er al jaren een educatief project waarin jongeren een namiddag doorbrengen met bewoners van Woonzorghuis Ten Kerselaere. Ook met de sport, jeugd en toeristische dienst van de gemeente Heist-op-den-Berg wordt veelvuldig samengewerkt, waardoor er telkens nieuwe doelgroepen worden benaderd en het groendomein zijn troeven ten volle kan uitspelen.”

Eind deze maand krijgt ook de speeltuin aan taverne Boshuis, op het domein, nieuwe toestellen.

De provincieraad keurde recent ook een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed waarin De Averegten wordt bestendigd als groene long. Op die manier kan het domein verder uitbreiden en het aanbod voor de vele duizenden bezoekers verbeteren.