DCAWie als onderaannemer of leverancier voor aannemingsbedrijf DCA uit Beerse wil werken, moet sinds kort een engagementsverklaring ondertekenen. Die somt een reeks kwaliteitseisen op waaraan je als partner moet voldoen. Eén daarvan is veiligheid en het voorkomen van ongevallen. “Zonder enige toegeving moet er steeds gestreefd worden naar een absolute veiligheid op de bouwwerf”, lezen we in de engagementsverklaring. DCA zet de komende jaren sterk in op veiligheid om het aantal ongevallen op de werf drastisch te doen dalen.

In 2015 waren er in de sectoren bouw en wegenbouw in ons land 9.827 arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet. 14 daarvan waren dodelijk. Dat komt neer op 39,15 arbeidsongevallen per gewerkte dag. “Ook bij ons ligt dat cijfer vrij hoog en daarom krijgt het sinds enkele maanden alle aandacht”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Huybrechts van DCA. “We zijn ervan overtuigd dat 0 een bereikbare doelstelling moet zijn.” De onderneming bracht de bedrijfsmascotte VIC tot leven, wat staat voor ‘Veiligheid Is Cruciaal’.

Afgelopen week organiseerde DCA op een nieuwe werf in Emblem een veiligheidsdag waarop het stakeholders uitnodigde: opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen, veiligheidscoördinatoren, vakbonden, enz. Bij die gelegenheid werd het veiligheidsbeleid toegelicht.

Bouwen op mensen
In voorbereiding van een nieuw kwaliteitshandboek heeft de directie ook een platform uitgewerkt dat is gericht op de kwaliteitsdoorstroming binnen heel het bedrijf en het welzijn van alle medewerkers. “Door de uitwerking van persoonlijke ontwikkelingsplanningen en bijhorende begeleidings- en opleidingsprogramma’s biedt de personeelsafdeling de nodige structuur aan om elke werknemer te ondersteunen in zijn of haar loopbaantraject. Het programma ‘#bouwen op mensen’ moet de positieve uitstraling van ons bedrijf uitdragen zodat talentvolle jongeren zich aangetrokken voelen om hun carrière te starten en uit te bouwen in ons bedrijf”, aldus nog Isabelle Huybrechts.