Bouwbedrijf DCA in Beerse groeit als kool. De voorbije 6 maanden zijn er 60 nieuwe medewerkers in dienst genomen: 30 arbeiders en 30 bedienden. Dat brengt het totaal op 400. De onderneming heeft momenteel voor meer dan 250 miljoen werk op de plank.

“De groei van ons bedrijf kadert in een strategische beleidsbeslissing om vol in te zetten op marktverruiming en in de maximale ondersteuning van onze uitvoeringsactiviteiten vanuit de binnendiensten”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Huybrechts. “De doorgevoerde investeringen moeten het kwaliteitsniveau blijven waarborgen. DCA is tenslotte gekend om zijn kwaliteitsniveau.”

De aanwervingen van de jongste maanden gebeurden in alle geledingen: project- en werfleiders, ploegbazen en uitvoerend personeel in de uitvoering met daarnaast allerlei functies in de ondersteunende binnendiensten. Momenteel zijn er nog vacatures voor een ICT-medewerker, aankoper, calculator, enz.

Naamsbekendheid
Ondernemingen in de bouwsector hebben de grootste moeite om personeel aan boord te hijsen. Voor DCA geldt dat blijkbaar minder. “We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van onze naamsbekendheid”, vervolgt Isabelle Huybrechts. “Dat gebeurde door de uitwerking van een nieuw logo, de branding hiervan via een nieuwe bestickering van onze bedrijfsvoertuigen, deelname aan jobbeurzen, partnerships met volleybalclub Asterix-Avo en voetbalclub Beerschot-Wilrijk. Die extra naamsbekendheid heeft ertoe bijgedragen dat heel wat nieuwe potentiële medewerkers spontaan de weg vonden. Nog belangrijker is de tevredenheid van onze huidige medewerkers en de mond-aan-mondreclame.”

De komende maanden gaat een heel aantal nieuwe projecten in uitvoering, ook in de Kempen, zoals de bouw van een nieuwe vleugel bij het AZ Herentals en rioleringswerken in de industriezone van Malle. Aan het Kempisch Dok in Antwerpen komt een bijzonder woonproject Binnenvaert.

Nieuwe hoofdzetel
Zoals we eerder meldden, investeert DCA de komende jaren in een nieuwe hoofdzetel in Beerse. De plannen zijn inmiddels voorgesteld aan de medewerkers en naar verwachting kan in november de bouwaanvraag worden ingediend. “Momenteel is de start van de werken gepland voor augustus 2018, waarna we streven om eind 2019 de kantoren feestelijk in gebruik te nemen tijdens ons 50-jarige jubileum”, besluit Isabelle Huybrechts.