Vanaf half maart vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de E34-snelweg tussen Turnhout en Lille. Het verkeer zal de hele periode over 2 versmalde rijstroken kunnen, maar automobilisten houden best rekening met extra hinder. De op- en afritten Beerse en Turnhout-West gaan tijdelijk dicht.

De werkzaamheden kaderen binnen de vernieuwing van de hele E34, tussen Ranst en de Nederlandse grens. Eerder al werd het traject tussen Ranst en Lille onder handen genomen, nu is het de beurt aan het 9 km lange stuk tussen Lille en Turnhout. De betonnen wegdekplaten worden opgebroken en vervangen door asfalt. Prijs: 20,5 miljoen euro.

Werken vanaf 11 april
Na de voorbereidende werkzaamheden vanaf midden maart gaan de eigenlijke werken op 11 april van start. Eerst wordt er gewerkt richting Antwerpen, daarna richting Nederland. De werkzaamheden richting Antwerpen lopen tot eind mei. In die periode worden de op- en afritten Beerse en Turnhout-West richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer dat richting Antwerpen moet, rijdt naar de opritten Turnhout-centrum en Lille. In die periode wordt ook de snelwegparking in Gierle (Texaco) afgesloten richting Antwerpen.

Van eind mei tot aan de bouwvakantie (midden juli) is het de beurt aan de rijrichting Nederland. Ook dan blijft het doorgaand verkeer over 2 versmalde rijstroken kunnen, maar worden de op- en afritten Beerse en Turnhout-West in de andere richting afgesloten, zo ook de Texaco-parking in Gierle.

Tijdens een weekend in juli wordt de toplaag richting Antwerpen gegoten en gaat de snelweg van vrijdagavond tot maandagochtend helemaal dicht.

Omdat er extra drukte wordt verwacht aan de op- en afritten Turnhout-Centrum creëert Wegen en Verkeer een tijdelijke extra afrit in de richting van Nederland, die zal aansluiten op de Steenweg op Diest. Deze wordt gebruikt tijdens de 2de fase, wanneer er richting Nederland wordt gewerkt.

Tijdens de volledige duur van de werken geldt langs de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/uur.