DAF Trucks en SITA vernieuwen samenwerking

Jos Smetsers, Senior Director van DAF Trucks (rechts) en Philippe Tychon, General Manager van SITA (links), ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Jos Smetsers, Senior Director van DAF Trucks (rechts) en Philippe Tychon, General Manager van SITA (links), ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De specialist in afvalverwerking SITA (Beerse) en vrachtwagenconstructeur DAF Trucks (Oevel) zijn al jarenlang partners: SITA heeft een aanzienlijk aantal DAF-vrachtwagens in haar vloot en DAF Trucks vertrouwt haar afvalbeheer toe aan SITA.

In de samenwerkingsovereenkomst voor het afvalbeheer die afgelopen vrijdag werd hernieuwd, spraken beide partners af om in het duurzame afvalbeleid dat DAF Trucks voert, continu op zoek te gaan naar verbeterpunten: afvalpreventie waar kan, recycleren waar mogelijk en het maximaliseren van de betrokkenheid van alle medewerkers om dit doel te bereiken.

SITA en DAF Trucks zetten op die manier in op een optimaal hergebruik van grondstoffen. De niet-recycleerbare fractie wordt op zijn beurt in een hoog technologische verwerkingsinstallatie omgezet in groene energie, goed voor stroomlevering aan de industrie en elektriciteit voor zo’n 77.000 Belgische gezinnen.  “Daarmee leveren SITA en DAF Trucks in de komende winter ook hun bijdrage aan het vermijden van elektriciteit brown-outs”, zeggen Philippe Tychon van SITA en Jos Smetsers van DAF Trucks.