CyberContract verzekert je tegen hacking en andere cyberrisico’s

Vlnr: Koen Druyts, Maarten Dom, Katrien Dom en Koen Van Hees.

Vlnr: Koen Druyts, Maarten Dom, Katrien Dom en Koen Van Hees.

Voortaan is het mogelijk om je te verzekeren tegen allerhande cyberrisico’s zoals hacking, cyberafpersing maar ook computercrashes en systeemfalen. Verzekeringsbedrijven Swaegers uit Turnhout en Dom uit Kontich riepen daarvoor CyberContract in het leven, de eerste polis in zijn soort in België. “Onze boodschap is: ‘Beveilig je zo goed mogelijk’. Maar niets is 100% beveiligbaar. Dus zorg dat je verzekerd bent”, zeggen de initiatiefnemers, die zich met de nieuwe cyberverzekering – een 100% Belgisch product – richten naar zowel kleine als grote ondernemingen.

“Elke organisatie is tegenwoordig een doelwit”, weten Koen Druyts en Koen Van Hees van Swaegers Verzekeringen uit Turnhout. “Per maand worden in ons land 800 incidenten gemeld en dat zijn er wellicht nog veel meer. Data is veel geld waard en dus zijn criminele organisaties erop uit om die te bemachtigen. Verlies van data kan grote gevolgen hebben voor organisaties, een datalek kan ernstig het vertrouwen schaden van de klant, denk maar aan een ziekenhuis en de patiëntengegevens. Je goed beveiligen is de belangrijkste boodschap, maar je goed verzekeren is minstens even belangrijk.”

Allerlei dekkingen
De verzekering dekt de vele kosten die voortvloeien uit een cyberincident zoals uitgaven om klanten te verwittigen en om de reputatieschade te beperken. Maar ze biedt ook hulp om criminele daden zoals afpersing tegen te gaan. De klant krijgt bescherming tegen aansprakelijkheid voor schade geleden door derden, zoals bij het verlies van data of een inbreuk op rechten van derden. Tegelijk vergoedt de verzekering kosten die voortkomen uit bijvoorbeeld een netwerkonderbreking, namelijk het verlies van productiviteit en inkomsten.

“Wat deze verzekering nog meer uniek maakt, is de snelheid waarmee we de problemen aanpakken”, zeggen Katrien en Maarten Dom van Verzekeringskantoor Dom. “We voorzien onmiddellijke hulp via een hotline, want de eerste ogenblikken en uren na een incident zijn vaak van het grootste belang. Meteen worden specialisten ingeschakeld waar nodig.” Zo sloot CyberContract o.a. een overeenkomst met ICT-reus Cronos, die ogenblikkelijk ICT-experten ter beschikking stelt voor een eerste interventie. Tegelijk stemt CyberContract de juridische kant af met de juristen van Crosslaw, gespecialiseerd in cyberwetgeving en data-aansprakelijkheid.