Consultants AGSERV brengen meetbare conclusies aan

agservZe hebben vele jaren op vliegtuigen geslapen. Nu zijn ze definitief geland in de Kempen. Bert Schaekers en Tom Boonen hebben met AGSERV een eigen consultancybedrijf opgezet dat “de Kempense bedrijven meer rentabiliteit wil meegeven.”

Bert Schaekers en Tom Boonen hebben lange tijd gewerkt voor IBM en Microsoft. Veelal ook in het buitenland. Ze begeleidden wereldwijd ondernemingen bij de introductie van nieuwe systemen. “Zo’n drie jaar geleden kwamen wij op een punt waarbij we ons afvroegen of dit niet het moment was om die nieuwe bedrijfsprocessen bij voorkeur ook in de eigen streek te gaan implementeren. We zijn toen met AGSERV gestart. Vandaag werken we vanuit Geel met 15 man.”

AGSERV staat voor Agile Governed Services. De consultants van het bedrijf bieden hun klanten adviezen aan waarmee de rentabiliteit van de onderneming verbeterd kan worden. “Ondernemers wensen vandaag heldere inzichten in de manier waarop hun bedrijf functioneert waarna ze kunnen bepalen wat er dient te gebeuren om de bedrijfsstrategie effectiever uit te voeren”, zegt Tom Boonen.

“Maar dan gaat het niet enkel om de productie”, zegt Bert Schaekers. “Ondernemers stellen zich ook de vraag hoe ze hun financiële processen kunnen verbeteren of hun dienstverlening aan de klanten. Dit kan om de meest uiteenlopende activiteiten gaan. Van de beveiliging van gebouwen en data over het controleren en opvolgen van absenteïsme tot de opslagvan afgewerkte producten.”

Boonen en Schaekers zijn maar wat trots op wat ze hun beproefde 3-3-3-methode noemen.
* 3 dagen: workshop. de geïdentificeerde processen worden samen met de verantwoordelijken grondig geanalyseerd. Daartoe worden controlepunten geplaatst in het proces die leiding geven bij het opmaken van echte berekeningen. De ondernemer kan naderhand zelf voor de nodige verbeteringen zorgen.
* 3 weken: prototype. De consultants van AGSERV werken in een periode van drie weken een modeloplossing uit. Ze hanteren daartoe digitale platformen op maat van de klant. Uit die technologische mogelijkheden kunnen competitieve voordelen gehaald worden.
* 3 maanden: implementatie. Het voorgestelde en goedgekeurde model wordt uitgevoerd. De veranderingen moeten verankerd worden in het ritme van de organisatie. De wijzigingen in het proces moeten vooral gedragen worden door de medewerkers. Op die manier kunnen beheerste duurzame verbeteringen ingevoerd worden.

“Het gaat erom dat wij onze klanten meetbare voordelen aanbieden bij onze analyses. Onze expertise bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen is daarbij onze basis.”
En nog: “Bedrijfsleiders willen twee dingen: inzicht en controle. Met onze inbreng kunnen ze in dat opzicht een flinke stap vooruit zetten.”