Consortiumbewaking regio Herentals is succesvol

herentals industrieRecente cijfers van de lokale politiezone Neteland bewijzen het succes van  consortiumbewaking voor bedrijven in de regio Herentals. “Het consortium Herentals en omgeving is een collectief bewakingsproject voor bedrijven dat opgericht werd door VOKA Kempen West”, zegt bestuurslid Marcel Smets. “Het project loopt nu tien jaar en recente objectieve cijfers van de politiezone tonen aan dat de samenwerking meer dan loont.”

Het consortium Herentals en omgeving is opgericht in de schoot van VOKA Kempen West, het Lokale OndernemersNetwerk (LON). “Het project loopt in samenwerking met IOK, Securitas en de politiezone Neteland”, verduidelijkt Smets. “Het principe is simpel. De mobiele bewakingsagent van Securitas is permanent aanwezig binnen de geografische zone. Tijdens zijn aanwezigheid voert de agent zowel preventieve controles als interventies uit. Ondernemingen kunnen via ons project gezamenlijk beroep doen op deze diensten. Gedeelde kosten, gezamenlijke zekerheid.”

De cijfers van de politiezone bewijzen vandaag zwart op wit dat de aanpak werkt. “Het is duidelijk een gezamenlijke inspanning”, legt bestuurslid Philippe Segers uit. “Sinds de politie in onze regio nog sterker inzet op het terugdringen van de bedrijfsinbraken, daalde het totaal aantal inbraken in de zone van 100 in 2003 naar 43 in 2012. Dat zijn sowieso al mooie resultaten, maar als we die 43 inbraken wat nader bekijken, zijn de resultaten gewoon verbluffend. 39 van de 43 inbraken vonden plaats bij bedrijven die niet bij ons consortium zijn aangesloten. Echt wel een bewijs dat het geleverde werk rendeert.” De inspanningen van partner Securitas zijn dan ook niet gering. “De bewakingsagenten zijn permanent aanwezig tussen 22 uur en 6 uur”, vertelt Segers. “Elk alarm wordt efficiënt opgevolgd, jaarlijks voeren de bewakingsagenten bijna 400 interventies uit. Allemaal met een reactietijd van maximum 10 minuten. En dit alles natuurlijk tot grote tevredenheid van onze bedrijven. Waardoor het aantal leden van het consortium steeg van twintig in de beginfase tot vierenvijftig vandaag.”