c-worksHet Molse communicatiebureau C-Works! biedt voortaan ook mediaplanning aan zijn klanten aan. Onder de noemer Mediaplanners werd een planningssysteem uitgewerkt dat het mogelijk maakt om marketingcampagnes op te maken en nauwgezet de productie en distributie op te volgen.

“Het idee voor Mediaplanners vloeit voort uit ons bestaande aanbod”, legt zaakvoerder Hans Claesen uit. “Een communicatiestrategie en -plan vormt de basis van onze dienstverlening, maar we merken dat er bij onze klanten ook een grote nood is om de uitvoeringsfase te structureren. Met Mediaplanners kunnen we voor onze klanten zowel volledige campagnes als afzonderlijke marketing- en communicatieactiviteiten plannen, uitvoeren en opvolgen.”

Breed aanbod
Het bureau werkt samen met alle lokale, regionale en nationale media in België. Het aanbod is hierdoor zeer uitgebreid, van e-mailings en sociale media, over radio- en tv-publiciteit en krantenadvertenties tot direct marketing en perscommunicatie.

Met de invoering van Mediaplanners is het marketing- en communicatieaanbod van C-Works! compleet. “Het startpunt blijft de marketing- en communicatiestrategie waarbij we – vertrekkende vanuit de bedrijfsdoelstellingen van onze klant – een efficiënt traject bepalen. We coördineren vervolgens de volledige uitvoeringsfase en evalueren elke activiteit. Deze informatie wordt dan weer gebruikt om het communicatieplan bij te sturen.”