Collectieve afvalinzameling bedrijven wordt steeds populairder

Voka Kempen West werkt aan het opzetten van een collectieve inzameling voor één of meerdere afvalstromen. “De bedoeling is om door het bundelen en/of combineren van afvalstromen, zoals  restafval, papier en karton, PMD, plastics, hout en klein gevaarlijk afval, de kosten te drukken en de afvaltransporten te verminderen”, vertelt bedrijventerreinmanager Griet Goor van IOK.

Bedrijven die interesse hebben in dit initiatief, moesten voor 15 juli informatie doorgeven over ondermeer het volume, het tarief en de ophaler van hun afval. Op die manier werden de verschillende afvalstromen in kaart gebracht en konden prijsoffertes aangevraagd worden. “We durven te rekenen op een minimale deelname van 40 bedrijven op onze industriezones.”

Toch is een collectieve afvalinzameling voor bedrijven niet nieuw. Steeds meer bedrijven doen mee aan deze trend. Zo houdt bedrijvenvereniging De Kluis al langer zulke acties. Na een vergelijking van de prijzen en voorwaarden van vier afvalbeheerders besloot ze de gezamenlijke inzameling van restafval toe te wijzen aan de firma Afvalalternatief uit Baarle-Hertog. De deelnemende bedrijven uit het industrieterrein De Kluis in Hoogstraten konden door de gezamenlijke ophaal een prijsvoordeel van gemiddeld 29 procent bekomen ten opzichte van hun huidige contract. Dat is dus niet niets.