I-Cleantech Vlaanderen, een clusterorganisatie die vanuit GreenVille in Houthalen duurzame en milieuvriendelijke technologie stimuleert, komt onder de vleugels terecht van onderzoeksinstelling VITO in Mol. Met de ‘inkanteling’, zoals de overname heet, wil minister Muyters de versnippering in de innovatiesector tegengaan.

I-Cleantech Vlaanderen werd door toenmalig minister Ingrid Lieten opgericht in 2012 om innovatie rond cleantech te bevorderen. Het voormalige mijngebouw van Houthalen werd de thuisbasis van de organisatie, die onder meer met een jaarlijks cleantech-rapport, workshops, het Cleantechfestival en de ontwikkeling van interactieve tools haar rol opnam. De cluster sloot een samenwerking af met 800 organisaties en kon 8 Europese subsidieprojecten initiëren.

Integratie
Sinds de jaarwisseling maakt i-Cleantech Vlaanderen deel uit van VITO. “Ik wil een duidelijk en eenvormig innovatielandschap met zo weinig mogelijk versnippering”, zegt minister Philippe Muyters “Waar we kunnen, integreren we waardevolle initiatieven in stabiele organisaties. Zo bundelen we de expertise en creëren we synergie.”

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO: “Voor ons is i-Cleantech Vlaanderen een versterking van de kritische massa van de eigen activiteiten, gerelateerd aan onze strategische en operationele doelstellingen. We zullen de activiteiten van i-Cleantech Vlaanderen zo integreren dat een optimale inhoudelijke stroomlijning tussen de programma’s van VITO en i-Cleantech Vlaanderen wordt gegarandeerd, met name in de domeinen energie, materialen en waterbeheer.”

VITO neemt ook de medewerkers van i-Cleantech Vlaanderen, die werken vanuit GreenVille in Houthalen, over.