Cipal Institute werkt als katalysator voor lokale besturen.

Cipal is als intercommunale al decennia toonaangevend in IT-oplossingen en diensten voor openbare besturen in Vlaanderen. Doorheen de vele succesvolle jaren van Cipal werden steeds meer activiteiten ontwikkeld, voor een alsmaar ruimere doelgroep. Made in Kempen brengt een kort overzicht van de drie entiteiten binnen de groep die 270 medewerkers tewerk stelt. Vandaag: kennisinstituut Cipal Institute.

Lokale en provinciale besturen kunnen ook veel leren van elkaar. De verbetering van de eigen organisatie en de interne processen kan vaak op basis van de ervaring van anderen. Daar wil Cipal ook een meerwaarde bieden. Met Cipal Institute vzw willen we een rol spelen als kenniscentrum”, verduidelijkt CEO Nico Cras de missie van de vzw. “Wij werken als katalysator om lokale besturen kennis bij te brengen. Cipal ondersteunt het leren van elkaar, het leren van de beste ervaring op de markt, van de beste leerling van de klas. Dat doen we met studiedagen en congressen.”

Naast Cipal NV bevat de Cipal-groep ook Cipal DV, dat activiteiten uitvoert voor Vlaamse provinciale en lokale besturen, en Cipal NV, dat meer commerciële en IT-gerichte activiteiten uitvoert voor ‚niet-vennoten’.