cipalCipal IT solutions uit Geel en Schaubroeck uit Nazareth stappen vanaf 7 oktober in een 50/50 joint venture onder de naam Cipal Schaubroeck nv. Hiermee willen beide bedrijven een sterke marktpositie innemen in de snel wijzigende IT- en overheidssector. De nieuwe onderneming telt zo’n 400 werknemers en realiseert een omzet van meer dan 50 miljoen euro.

Zowel Cipal IT solutions als Schaubroeck leveren diensten als software, technologieplatformen en HR-oplossingen voor lokale en regionale overheden. De leiding van beide ondernemingen ziet in de snel veranderende realiteit bij die overheden en in de IT-sector tal van opportuniteiten. De bundeling van hun krachten is volgens hen de beste optie om in die context resultaten te boeken.

Ingrijpende veranderingen
“De toekomst van steden, gemeenten en regio’s zal er totaal anders uitzien dan wat we vandaag kennen”, zegt Cipal voorzitter Walter Schroons. “Begrippen als ‘Smart-Cities’, City of Things, Big Data, Artificiële Intelligentie,… zijn ook bij de overheden niet onbekend. Iedereen beseft dat de komende tien jaar de veranderingen ingrijpender zullen zijn dan alle transformatieprocessen die we bij de overheden de voorbije twintig jaar al meemaakten. De burger verwacht van de overheid een online 24/24-dienstverlening die gelijkwaardig is aan wat privé-ondernemers aan de consument bieden.”

Frédéric Schaubroeck, afgevaardigd bestuurder van de Schaubroeck Groep. “In de plaats van middelen te gebruiken om elkaar te beconcurreren, maken we nu die middelen vrij voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. We moeten nieuwe technologie en toepassingen ontwikkelen. Onze joint venture zal daar niet alleen financieel een betere basis voor zijn. De fusie brengt ook een groot menselijk kapitaal samen.”

Het nieuwe bedrijf zal worden geleid door de twee CEO’s die in nauw overleg de nieuwe onderneming zullen uitbouwen. Voor de medewerkers is er geen impact op de tewerkstelling. De vestigingen in Geel en Nazareth blijven bestaan.