Cipal DV: intercommunale die zorgt voor eigen inkomsten

Cipal is als intercommunale al decennia toonaangevend in IT-oplossingen en diensten voor openbare besturen in Vlaanderen. Doorheen de vele succesvolle jaren van Cipal werden steeds meer activiteiten ontwikkeld, voor een alsmaar ruimere doelgroep. Made in Kempen brengt een kort overzicht van de drie entiteiten binnen de groep die 270 medewerkers tewerk stelt. Vandaag: de intercommunale Cipal DV die de activiteiten omvat voor Vlaamse provinciale en lokale besturen: de vennoten.

Cipal DV is een overheidsorganisatie en is als intercommunale exclusief gericht op het belang van de vennoten. Dat zijn Vlaamse provinciale en lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) die aandelen hebben van Cipal. Cipal DV onderscheidt zich wel van de meeste andere intercommunales: het is geen opdrachthoudende intercommunale, maar heeft het statuut van DV of dienstverlener. In dat geval is er geen subsidie of overheidssteun om de werkings- en investeringskosten te dekken. Cipal DV zorgt zelf voor haar eigen inkomsten. Dat houdt de organisatie scherp en competitief.

“Cipal DV wil haar vennoten ondersteunen bij de realisatie van een betaalbare, klantvriendelijke en moderne dienstverlening. Dit is veel meer dan enkel de juiste technologie gebruiken. Het gaat ook om het verbeteren van processen en het optimaliseren van de interne werking. Hiervoor bouwde Cipal specifieke deskundigheid op. Deze expertise maakt ons, samen met onze technische knowhow, uniek”, stelt CEO Nico Cras. “De werking van Cipal DV is gebaseerd op kostendelende en intergemeentelijke samenwerkingsprincipes. We spreiden de kosten voor diensten, personeel, opleiding, voor ontwikkelingen ,… over alle vennoten. Hoe groter de groep hoe lager de kost per vennoot. Lokale besturen hebben er dus alle belang bij om heel nauw samen te werken.”

Bij Cipal DV werken op dit moment 132 mensen. Deze medewerkers opereren vanuit diverse expertisecentra: Personeel & Organisatie (sociale wetgeving, personeelsadministratie, loonverwerking, HR-begeleiding, outplacement); Financiën & belastingen ( financieel beheer, interne controle, audit, inning van belastingen); Burgerzaken; Grondgebiedzaken; Bibliotheken & cultuur; Zorg en welzijn, …

Naast Cipal DV telt de Cipal-groep ook Cipal NV, dat de meer commerciële en IT-gerichte activiteiten voor ‘niet-vennoten’  omvat. De derde poot, Cipal Institute vzw, wil kennis delen en leren van elkaar.