CIPAL brengt nieuw leven op ex-site Johnson Controls

CIPAL Persontmoeting 05-03-2014Dankzij Cipal is er weer economisch leven op de voormalige site van Johnson Controls in Geel. Sinds enkele weken zijn daar de activiteiten van Cipal NV ondergebracht. Deze vennootschap vormt, samen met de activiteiten van de intercommunale Cipal DV en Cipal Institute vzw de kern van de Cipal Groep. Cipal telt 270 medewerkers, meer dan de helft is  actief op de nieuwe site. Cipal heeft voortdurend nieuwe competenties nodig, eind vorig jaar stond de teller op 70 nieuwe aanwervingen sinds de start van de vernieuwingsoperatie in 2011.

Cipal is als intercommunale al decennia toonaangevend in IT-oplossingen en diensten voor openbare besturen in Vlaanderen. Doorheen de vele succesvolle jaren van Cipal werden steeds meer activiteiten ontwikkeld, voor een alsmaar ruimere doelgroep.

De Cipal groep bestaat uit drie entiteiten. De activiteiten bestemd voor Vlaamse provinciale en lokale besturen (de vennoten) zijn ondergebracht in de intercommunale Cipal DV. De meer commerciële en IT-gerichte activiteiten voor ‘niet-vennoten’ zitten in Cipal NV. De derde poot, Cipal Institute vzw, wil kennis delen en leren van elkaar. Elk van deze drie entiteiten heeft een eigen missie en dynamiek, met de wisselwerking onder elkaar als grote meerwaarde.