Cipal breidt uit met 3 nieuwe vennoten

Nico Cras, directeur-generaal van Cipal.

Nico Cras, directeur-generaal van Cipal.

Op de algemene aandeelhoudersvergadering van intercommunale Cipal, met hoofdzetel in Geel, is de toetreding goedgekeurd van de gemeente Pittem, de stad Tielt en het OCMW van De Panne. Dat brengt het totaal op 244 vennoten.

“Het groeiend aantal vennoten duidt op een duidelijk vertrouwen van de openbare besturen in de dienstverlening die hun intercommunale aanbiedt”, zegt voorzitter Walter Schroons. “En ook de financiële resultaten bleven niet achter: met een omzet van 37 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 1,4 miljoen euro werden stevige fundamenten gelegd voor de toekomst.”

E-government
Aan de dienstverlening van Cipal is de voorbije jaren duchtig gesleuteld en bijgeschaafd. De organisatie heeft zich op een paar jaar tijd van softwareontwikkelaar omgevormd tot een ondersteuningscentrum inzake het lokale e-government. De focus ligt nu duidelijk op het begeleiden van de lokale besturen in hun digitale transformatie. De uitdagingen voor de lokale besturen zijn de komende jaren immers niet mals: de samensmelting van de gemeente en het OCMW, de fusies tussen gemeenten, de groeiende digitalisering onder impuls van het Vlaamse programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat er hier nood is aan extra begeleiding, valt duidelijk af te leiden uit de vele vragen in de richting van de intercommunale.

Daarnaast zorgt de intercommunale er ook voor dat administratieve lasten – en direct daarmee verband houdende financiële inspanningen – voor de gemeenten worden teruggedrongen. Cipal heeft hiervoor midden 2015 een opdrachtencentrale in het leven geroepen waardoor besturen op een efficiënte manier software-aankopen kunnen doen. Wanneer openbare besturen via een opdrachtencentrale werken, hoeven zij zelf geen tijdrovende aankoopprocedures te lanceren.