Carwash De Ring beschikt over uniek waterzuiveringssysteem

carwash de ringDe Molse carwash ‚De Ring’ investeerde al in 2007 in een biologische waterzuivering. „Vanaf januari 2015 dienen alle carwashbedrijven te beschikken over een eigen waterzuiveringsstation en geldt een veel strengere milieuwetgeving. Die investering hebben wij al in 2007 gedaan,” vertelt zaakvoerder Alex Philipsen.

„In ondergrondse putten vangen wij al het water op dat gebruikt wordt om wagens te reinigen. De putten bevatten zo’n 60.000 liter water. Een van die putten is een biologische kamer waar micro-organismes 30.000 liter water zuiveren. Dat houdt ook in dat alle producten die wij gebruiken 100 procent biologisch afbreekbaar zijn. Voor het duurste programma gebruiken wij zo’n 700 liter water om de wagen te wassen. Daarvan is 620 liter gerecycleerd.”

Alex Philipsen liet in 2006 een studie uitvoeren door het VITO. Hij was er zich van bewust dat zijn installaties veel meer potentieel hadden dat de oorspronkelijke investering in 2000 toelieten. Uit de studie bleek dat een biologische waterzuivering weliswaar de duurste, maar wel de meest doeltreffende oplossing was. „Water is een schaars en duur goed, en dat zal in de toekomst nog schaarser en duurder worden. Water is een erg grote kost, en de hoeveelheid die een carwashbedrijf mag gebruiken, is gelimiteerd. Om te kunnen groeien, hadden wij meer water nodig. Dankzij onze investering in 2007 beschikken we over voldoende water. Elk jaar laten wij een gespecialiseerde firma komen om het slib uit onze putten te verwijderen. Ook dat slib wordt verwerkt conform de milieuwetgeving. Onze biologische waterzuiveringsinstallatie en ons puttensysteem overtreffen zelfs de normeringen die vanaf 2015 van kracht zullen zijn. Dan dient elke carwash over een eigen waterzuiveringsinstallatie te beschikken, maar er wordt niet bij gezegd wat voor een installatie dat wel moet zijn.”