Cartamundi neemt voortouw in strijd voor kinderrechten

Cartamundi nov 2014Donderdag organiseerden UNICEF België, VN Global Compact, Save The Children en het VBO in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin de Children’s Rights and Business Principles Conference (CRBP). Zo’n 135 bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van de sectorfederaties tekenden present, wat er volgens de organisatoren op wijst dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor deze problematiek groot is. Heel wat Belgische bedrijven onderschreven de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven voor België. Om deze richtlijnen concreet te maken, getuigden bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van de bedrijfswereld.

Onder hen Chris Vandoorslaer (Cartamundi en Co-Chair van de Commissie voor CRPB), Hans Bourlon (Studio 100), Olivier Baraille (IKEA), François Fornieri (MITHRA) en Bart Buysse (VBO). Zij getuigden over hoe ondernemingen hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de strijd voor kinderrechten. Want ook bedrijven richten zich tot kinderen. Ze ontwikkelen producten en diensten voor hen en hebben zo een impact op hun opvoeding, algemene ontwikkeling, gezondheid en veiligheid.

Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi en co-chairman van de Commissie Children’s Rights & Business Principles, was opgetogen en ambitieus: “Bedrijven benoemden vandaag de grootste uitdagingen. Opmerkelijk was vooral dat iedereen bevestigde dat verandering begint in het eigen bedrijf, op de eigen werkvloer. Walk your talk, wordt wel eens gezegd. Daarom roept onze commissie alle bedrijven op om te doen wat ze het beste kunnen: de daad bij het woord voegen. Kinderopvang voorzien, sociale initiatieven steunen, nauwe betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, kindvriendelijke productontwikkeling,… er zijn zoveel manieren om duidelijk te maken dat het ons menens is.”

De verhalen van bedrijven die zich inzetten voor de rechten van het kind worden vanaf zeer binnenkort samengebracht op de website www.childrenandbusiness.be