Capaciteit waterzuiveringsinstallatie in Merksplas vergroot

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin renoveerde in de Steenweg op Weelde in Merksplas de waterzuiveringsinstallatie waar het afvalwater via een ondergronds leidingennetwerk toekomt en gezuiverd wordt. Momenteel wordt het afvalwater van 5500 inwoners uit Merkplas gezuiverd. Na de volledige uitbouw van het rioleringsstelsel kan deze installatie het afvalwater van 7000 inwoners zuiveren.

Op donderdag 19 september zetten ze de deuren open. Je kan dan achter de schermen de weg volgen van vuil naar proper water. Schepen van Milieu, Karel Lenaerts en Johan Maes, directeur Financieren van Aquafin NV geven om 17 uur een korte verwelkoming. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Nadien krijg je een drankje aangeboden.