Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger gaan voor meer biodiversiteit

_AT_6584Drie buurbedrijven aan het kanaal in Beerse gaan onder de noemer B3 samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen. Het gaat om Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger. Ze schreven zich in voor het Europese project 2B Connect dat in de Vlaams-Nederlandse grensstreek voor meer biodiversiteit wil zorgen op minstens 70 bedrijfsterreinen.

Heel wat bedrijven zijn bezig met milieuthema’s zoals energiebesparing, waterzuivering of de aparte inzameling van bedrijfsafvalstromen. Slechts af en toe gaat er ook aandacht naar het thema biodiversiteit. Het Europese project 2B Connect wil hier verandering in brengen. 2B Connect werkt aan het vergroenen van bedrijventerreinen en het creëren van grensoverschrijdende verbindingen tussen Natura 2000-gebieden, via natuurinrichting op die bedrijventerreinen.

Groene verbinding
Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger zijn grote bovenlokale bedrijven in de kanaalzone Beerse-West. Met 2B Connect investeren deze drie bedrijven, de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK), het gemeentebestuur van Beerse en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen in een groene verbinding tussen de Natura 2000-deelgebieden in de Kanaalzone-West in Beerse.

Burgemeester van Beerse Marc Smans: “De casusnaam B³ (B tot de derde) staat voor Beerse-Bedrijven-Biodivers. Achterliggende idee is dat Beerse samen met bedrijven die biodivers ingericht zijn, een groene verbinding maakt. Als gemeente zetten wij onze schouders mee onder dit project.”

2B Connect startte begin dit jaar en loopt over een periode van 3 jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, waarvan de helft van Europa komt. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie coördineert het project.