campina energieBurgercoöperatieve Campine Energie, met zetel in Turnhout, heeft op amper 2,5 week 650.000 euro opgehaald om te investeren in duurzame energie. De organisatie moest de projectoproep die werd gelanceerd op 27 januari jl., vroegtijdig stopzetten. “Ja, we zijn verrast door de snelheid waarmee het is gegaan”, zegt voorzitter Wout Baert.

550.000 euro van het ingezamelde geld wordt gebruikt voor een participatie van 20% in een windmolenpark van Eneco langs de E34. De overige 100.000 euro gaat naar twee projecten die Campina Energie zelf in handen neemt. Wat dat precies wordt, staat nog niet vast.

In totaal hebben zich 350 coöperanten ingeschreven die gemiddeld 8 aandelen kochten. “Het gaat voornamelijk om particulieren”, weet Baert. “Ze komen verspreid over heel de Kempen met het grootste deel uit Turnhout, maar dat is niet de helft. De jongste vennoot is vorige maand geboren en de oudste is meer dan 80 jaar.”

Naar 2de projectoproep
“We waren door andere coöperaties verwittigd dat het snel zou kunnen gaan, maar we hadden toch een stuk voorzichtigheid ingebouwd. Het geeft aan dat mensen willen investeren en iets concreet willen doen aan de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. De voorbije twee jaar hebben we heel gericht geïnteresseerden weten te verzamelen. Ook het rendement – niet het eerste jaar maar nadien streven we naar 3% – heeft meegespeeld en de Klimaattop in Parijs heeft mensen doen inzien dat er geen weg terug is.”

Nieuwe vennoten kunnen zich nog altijd melden maar zijn beperkt tot 1 aandeel. “We hopen zo snel mogelijk te kunnen komen met een tweede projectoproep. De gesprekken hier rond lopen”, geeft Wout Baert nog mee.