Uit een 3-jaarlijkse enquête over BP uit Geel blijkt dat 23% van de buren af en toe last heeft van de chemiegigant. Het gaat dan vooral om geur- en lawaaihinder. Visuele hinder wordt minder ervaren. Het cijfer is in dalende lijn. 3 jaar geleden ging het om 28%, in 2011 nog om 47%.

Studenten Marketing van Thomas More uit Geel bevroegen in totaal 600 buurtbewoners, een representatieve bevolkingsgroep en in een verschillende afstand van de onderneming. Het zijn vooral de mensen die dichterbij het bedrijf wonen die aangeven meer hinder te ondervinden. Daarnaast polste het onderzoek ook naar kennis over de fabriek. “Oudere mensen weten het meest over ons. Bij een aantal zijn we nog bekend onder onze vroegere naam Amoco”, vertelt BP-woordvoerder Roel Dekoninck.

“We leven dicht op mekaars lip met onze buren”, aldus nog Dekoninck. “We streven naar een zo groot mogelijke transparantie. Hoe beter de mensen ons kennen, hoe meer we ook op begrip kunnen rekenen wanneer er extra lawaai is bij bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt.”

Social media
BP brengt met Buren een eigen magazine uit, verstuurt huis-aan-huismailings en klachten kunnen worden gemeld via de Groene Telefoon. “Dat jongeren ons minder goed kennen, betekent dat we hen een stuk missen in onze communicatie”, duidt Dekoninck. “We moeten bekijken of we meer kunnen inzetten op social media.”

Woordvoerder Roel Dekoninck geeft verder aan dat hij eind deze maand na 3,5 jaar het bedrijf verlaat. Bij BP in Geel werken 380 mensen. Daarbij komen nog 200 tot 250 mensen die er via contractors aan de slag zijn.