Brepols Publishers zelfzeker op eigen nichemarkt

Uitgever Brepols Publishers uit Turnhout heeft de verliescijfers van 2010 achter zich gelaten. Het bedrijf draait goed. “Laat ons zeggen normaal”, stelt gedelegeerd bestuurder Paul De Jongh .

Brepols Publishers is de erfgenaam van de vroegere trotse drukkerij Brepols. De uitgever heeft zich toegespitst op de nichemarkt van de academische wetenschappelijke uitgaven en tekent daarbij een doelgericht beleid uit. “We zijn heel sterk in de humane wetenschappen en combineren onze uitgeeftraditie met de technologisch-digitale ontwikkelingen die we in huis hebben. Het gaat ons dus niet langer meer enkel om boeken en tijdschriften maar ook om microfilm, CD-roms en online publishing.”

Onder meer de uitgifte van het wereldbekende Corpus Christianum is een heus huzarenstukje van Brepols.
In het Begijnhof van Turnhout werken vandaag zo’n 30 man voor Brepols Publishers. Met een omzet van 8,2 miljoen euro werd in 2011 een winst van 152 miljoen euro verdiend. “Overigens waren de verliescijfers van 2010 boekhoudkundige getallen die alle te maken hebben met een herwaardering van onze stocks”, zegt De Jongh nog.

Brepols Publishers is een dochter van de Groep Brepols. Die heeft ook een participatie van 50% in kaartenproducent Cartamundi.