Bovema behaalt certificaat van installateur groene energie

Certificaat Groene energieBovema International uit Olen behoort tot de eerste lichting van installateurs in Vlaanderen die het ‘Certificaat voor installateurs van groene energie/fotovoltaïsche installaties’ heeft behaald. Slechts twaalf Vlaamse bedrijven hebben tot op heden dit kwaliteitslabel.

Het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest hebben zo’n certificatiesysteem uitgewerkt met de bedoeling om een officieel certificaat van bekwaamheid af te leveren aan installateurs die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om dergelijke installaties op een kwaliteitsvolle manier te plaatsen. Het is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van lage kwaliteit. Bovendien moet dit opleidings- en certificatieprogramma een gemeenschappelijke standaard vormen voor opleiding van iedereen die uit eigen initiatief zich verder wil specialiseren in het domein van de technologie van de fotovoltaïsche systemen in alle deelnemende landen van de Europese Unie.

Bovema plaatste onlangs ventilatie met warmterecuperatie bij Duvel en een complete klimaatinstallatie met warmtepompen in de nieuwe warehouses van Essers.