bas-herentalsDe rechtbank van koophandel in Turnhout heeft vandaag Bouw-Afdichtingssysteem nv failliet verklaard. Het bedrijf was gevestigd aan de Welvaartstraat in Herentals. Zaakvoerder Paul Goris legde zelf de boeken neer. 26 werknemers dreigen hun job te verliezen.

BAS specialiseerde zich in de bouw en renovatie van platte daken. “Ik ben altijd halsstarrig blijven volhouden om met Belgische werknemers te werken en dit in tegenstelling tot anderen in de sector die buitenlanders inhuurden”, vertelt Paul Goris. “Wanneer een buitenlandse arbeider 17 per uur kost, kostte die bij mij 36 euro per uur. Dan moet ik er geen tekening bij maken.”

Uitstel van betaling
Het bedrijf was over heel België actief, maar volgde zijn klanten ook naar Nederland, Frankrijk, Schotland, enz. In juli jl. verleende de rechtbank BAS al uitstel van betaling voor een periode van 5 maanden en stelde Johan Van Cauwenbergh en Veerle Verhaegen aan als gerechtsmandatarissen. Die worden nu curator. “Er zijn al contacten geweest met potentiële overnemers, maar ik heb geen glazen bol en weet niet of dit tot een overname zal leiden. In elk geval zijn alle werven waar we actief waren, volledig afgewerkt.”

BAS bestaat sinds begin jaren ‘60. De voorbije 25 jaar had Paul Goris de leiding.