BNI WitzandAls eerste in de streek houdt BNI Witzand, die ondernemers uit de Molse regio groepeert, een speciale bijeenkomst waarop ze starters uitnodigt. Die vindt plaats op vrijdag 25 november bij de Kempense Golfclub in Mol-Rauw. “BNI staat voor mekaar helpen. We denken dat we heel wat kunnen betekenen voor beginnende ondernemers”, zegt Matthias Struyf van de netwerkorganisatie BNI Witzand.

“Ik herinner me van toen ik 10 jaar geleden mijn stukadoorsbedrijf oprichtte, dat je als starter een beetje bang bent om naar netwerkbijeenkomsten te gaan”, legt Matthias Struyf uit, die zelf zaakvoerder is van Stuka uit Mol. “We willen die barrière doen wegvallen en hen laagdrempelig uitnodigen. Ze mogen zich kort voorstellen en ook vertellen over de problemen waarmee ze kampen, bijvoorbeeld het zoeken van extra klanten. We zijn ervan overtuigd dat we die mensen kunnen helpen. Het is geenszins de bedoeling die mensen te verplichten om lid te worden van ons BNI-chapter.”

Award
BNI Witzand werd in januari van dit jaar opgericht met 25 leden en houdt zijn wekelijkse vergaderingen in de Kempense Golfclub. Intussen telt de afdeling 37 leden. “Voor onze sterke groei ontvingen we onlangs een award”, vertelt Struyf nog. “Jaarlijks is er een bijeenkomst in Amerika. Nieuwe chapters die binnen het half jaar meer dan 35 leden tellen, krijgen dan een onderscheiding. Wij waren daar deze keer bij.”

Starters die naar de bijeenkomst op vrijdagochtend 25 november willen komen, worden gevraagd zich op voorhand te melden.