Het proefproject rond diepe geothermie op de Balmatt-site in Mol kan op grote belangstelling rekenen van het onderwijs. Totnogtoe hebben er al bijna 3.000 leerlingen van nabij kennisgemaakt met diepe aardwarmte. Vanaf 1 oktober worden opnieuw schoolbezoeken georganiseerd.

De reusachtige boortoren op de Balmatt-site is al een hele tijd verdwenen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Momenteel worden de warmtenetten aangelegd op de site van VITO/SCK en is de bouw van een geothermische centrale in volle voorbereiding. Op 9 oktober leggen de ministers Muyters, Schauvliege en Tommelijn de symbolische eerste steen van de centrale. Verder is Eandis gestart met de aanleg van de warmteleiding tussen de geothermische put en het warmtenet van VITO.

Meer klassen
Vorig jaar bezochten 1.300 leerlingen de Balmatt-site. Het aantal klasbezoeken steeg dat jaar van 45 naar 58. “Duurzaamheid en energie passen dan ook perfect in de leerdoelstellingen”, zegt Guido Evens namens Voka-Kempen, 1 van de trekkers van dit project. Ook voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 zijn er vanaf oktober terug klasbezoeken mogelijk met de focus op het gebruik van geothermie voor warmtenetten. “De eerste aanvragen voor nieuwe bezoeken zijn al binnen en de projectploeg van Geothermie voor STEM is terecht tevreden met de herneming van dit initiatief”, aldus nog Voka-Kempen.

De doelgroep voor de bezoeken zijn het secundair onderwijs en de derde graad van het lager onderwijs.