Betalingsuitstel leidt tot veel faillissementen

faillietVerleden jaar gingen in België liefst 11.000 ondernemingen failliet. De lijn werd tijdens de eerste maand van het jaar onverminderd doorgetrokken. In de Kempen werden in januari al pakweg 40 bedrijven stil gelegd. Weer een absoluut record. “En dat heeft niet altijd met de crisis te maken”; zegt Eric Van den Broele van het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium.

Het lijkt wel een tornado die doorheen het financieel-economische landschap raast. In 2012 diende 1 op de 82 actieve bedrijven in dit land de boeken neer te leggen. Meer dan 11.000 dus. Tegelijk startten er slechts 73.000 nieuwe ondernemingen op, een daling met 8%.

De crisis, heet het. Eric Van den Broele is het daar niet mee eens. Volgens hem worden de signalen dat het minder goed gaat bij een bedrijf al veel vroeger dan de faillissementsdatum uitgezet. In een interview met De Zondag stipt hij aan dat pas opgestarte bedrijven het meeste gevaar lopen tijdens hun vijfde en zesde jaar. “Op basis van de bedrijfsgegevens kun je die bedrijven met een verhoogd faillissementsrisico duidelijk herkennen. Het is dus een mythe dat een faillissement als een donderslag bij heldere hemel komt. Als je die bedrijven tijdig wijst op de problemen kun je ze nog helpen en allicht nog redden ook. Dat was ook de bedoeling van de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO). De WCO wordt echter veelal niet gebruikt als reddingsboei maar wel als animatiekamer. Het gevolg is dat de meeste bedrijven op dat moment al veel te ziek zijn.”

Volgens Van den Broele hebben de meeste bedrijven de crisis aangegrepen om hun financiële reserves te versterken. Onder meer de notionele intrestaftrek bood daartoe veel mogelijkheden. De meeste faillissementen van nu komen daarom veeleer door een slechte bedrijfsstructuur die al dateert van voor 2008.

Volgens Graydon is de belangrijkste oorzaak van de recente golf aan faillissementen het slechte betalingsgedrag van de ondernemingen. Er zijn echter twee soorten slechte betalers: de eerste kan niet tijdig betalen omdat hij zelf niet betaald wordt. De tweede wil niet betalen door kortzichtig winstbejag. Europa heeft in dit opzicht ingegrepen. Alleen moet België die Europese richtlijn nog goedkeuren die het erbij houdt dat bedrijven niet langer vrije afspraken over betalingstermijnen mogen maken. Het basisidee is maximaal 30 dagen en in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. België moet die richtlijn nog voor 16 maart e.k. goedkeuren.